Tag: lesser

Results

  • Fharlanghn

    [[File:482635 | class=media-item-align-left | Fharlanghn.gif]] Yolların ve yolcuların tanrısı Fharlanghn, kişilere gitmeleri gereken yolda eşlik eder. Hayatın kendisinin de bir yol, bir yolculuk olduğu ele alındığı vakit kendisinin nasıl güçlendiği …