Braton Adası

Büyük istilanın ardından 879 sene geçer. İstilanın durdurulması esnasında gerçekleşen olaylardan ötürü Corallan bölgesi ve bölgenin biraz dışında kalan alanla birlikte toprak parçası Büyük Kıta’dan kopar. Felaketten sağ kalmayı başaranlar bir araya gelirler ve dünya tekrar yaşanır bir hale geldiğinde artık ada halini almış olan bu toprak parçasında hayatlarını sürdürürler. Bu toprak parçası, vakitlice üzerinde barındırdığı en büyük şehrin adını alarak Braton Adası ismiyle bilinmeye başlar.

Braton Adası, kendi içinde üç büyük bölgeye ayrılmıştır. Bunlar;

  • Tjörnmund Bölgesi
  • Feroldar Bölgesi
  • Garv’naris Bölgesi

Braton Adası

NecroSphere lowan