Melfodor

Melfodor bölgesi, kıtanın orta kuzey bölgesi olarak bilinir. Colbor, Nieflthir ve Valskaar bölgeleri arasındadır. Bölgenin oldukça sulak olması; toprağının nemli, ırmak ve nehirlerinin gür ve bol olması gibi özellikleri oldukça göze çarpar. Yazları serin ve yağışlı, kışları dondurucu soğuk ve karlı geçer. Büyük Deniz’e kıyısı bulunmaktadır.

Bölgede büyük üç şehir bulunmaktadır. Bunlar Swenmyr, Carongir ve Talanir şehirleridir.

Bölge henüz iblis işgalinden olumsuz etkilenmemiştir ama Colbor üzerinden Korallan bölgesinde yapılması planlanan araştırmalara adam gönderdikleri bilinmektedir.

Melfodor

NecroSphere lowan