Pelor

Pelor_symbol.jpg
Pelor (Güneşin Tanrısı, Kötülük Kovan, Kavuran Ateş, Kutsal Işık), bilinen en büyük ve güçlü tanrılardan biridir. Life ve Light domainlerinin gücünü bahşeder. İnananlarının yaygın olmasının yanında, gücünün varlığını pek çok kez yeryüzünde göstermiştir.

Öğretileri
Pelor’un insanlığa öğretileri iyilik, güzellik ve merhamet üzerinedir. Pelor’a inanan birisi hiçbir zaman, son çare bile olsa, başka bir canı sonlandırmayı tercih etmez; kimsenin emeğinde ve kazancında gözü yoktur; sorumluluklarını bilir.

Clericler
Bir Pelor clerici olabilmek, takriben 7 senelik bir dini müsamaha üzerine 4 senelik bir dövüş eğitimi ile tamamlanmaktadır. Bu 7 senelik dini müsamaha içerisinde tapınağa kabul edilmiş olan priestler, yardım etmeyi ve fedakarlığı öğrenip yaşamaları için sıkı şartlarda disiplin edilirler. Köylülere yardımcı olur, amele işleri yapar, ellerinden gelen çabayı gösterirler. 7 senenin sonunda uygun görülen priestler 4 senelik temel dövüş ve savaş esnasında uygun efsunu kullanabilme amaçlı ileri seviye bir eğitim görürler. Başarılı olanlar ilk rütbelerini alıp ruhbanlığa seçilirler.

Pelor, yönelimi NG olan bir tanrıdır. Pelor clerici olan kişiler LG-NG-CG-NN olabilirler.

Paladinler
Bir Pelor paladini doğuştan güçlü, başarılı ve temiz ahlaklı olacağına inanılmış bir şekilde seçilirler. Bu seçim bir kutsanma olarak görülür ve bebeğin doğum anı yeryüzünde bir güzelliğe vesile olmuştur. Bu bir çiçeğin açması kadar basit bir güzellik de olabilir, bir iblisin yeryüzünden gönderilmesine vesile olan bir mucize de olabilir.

Paladinler, yaklaşık olarak 3 senelik dini bir eğitimden sonra 3 yıl savaş stratejisi eğitimi, 8 yıl yakın dövüş eğitimi ve bu süreç boyunca da binek kullanma eğitimi alırlar. Eğitimleri tamamlandığında ilk rütbelerini alırlar ve bu rütbe sayesinde askeriyede de tanınırlar. Askeriyede bir erden daha yüksek rütbeli olmalarına rağmen yine de alt seviyelidirler. Yalnızca tapınaklarının sağladığı birtakım imtiyazlardan faydalanabilmektedirler.

Pelor paladinleri LG veya NG olabilir. Paladinler, kutsal yeminleri doğrultusu kaotik olamayacak zihinsel yapıdalardır. Kaosun karanlık şehvetini tadan bir paladin, tanrısıyla arasındaki bağı koparmış sayılır ve bunun kendisine nasıl etki edeceği bilinmemektedir.

Pelor

NecroSphere lowan