Boccob

boccob.gif
Yeryüzünde arı büyü (raw magic) ve büyü ağı (weave of magic) varlığını sürdürürken insanlık böyle bir şey olduğunun bilincinde değildi. Boccob, bu ağın varlığını idrak eden ve nasıl kullanılması, yönlendirilmesi gerektiğini bulan ilk kişidir. Bu açıdan baktığımız zaman ilk tanrı olarak da addedebiliriz, çünkü büyünün ilahi kısmını da arkanik kısmını da kendisi ortaya koymuştur.

Boccob özellikle wizard kimseler tarafından çok sevilmekte ve tapılmaktadır. Var olan büyülerin kullanılması, yeni büyülerin üretilmesi, var olan büyülerin çalışma metodlarında değişikliklerin yapılması, eşyaların büyüyle efsunlandırılması gibi birçok işlem Boccob’un varlığını kuvvetlendirmektedir. Paladinleri yoktur, onun yerine Eldritch Knight’ları vardır. Clericleri yoktur, onun yerine wizardları gereken ibadeti yapmaktadır. İçinde büyü bulunan her şey Boccob ile alakalıdır.

Boccob

NecroSphere lowan