Zerthum

Obad_Hai.png
Nässæ’ın en sadık hizmetkarı olarak bilinmektedir. Mevsimlerin geçişi ve düzeni Zerthum’a aittir. Kışlar soğuk geçtiğinde üzgün, yazlar sıcak geçtiğinde kızgın olduğuna inanılır.

Zerthum

NecroSphere lowan